Architektura

Objevitelská cesta zámkem Rochlitz

Pohled na zámek Rochlitz
Pohled na zámek Rochlitz

Původně byl zámek Rochlitz navržen jako obranný areál, během doby byl však mnohokrát přestavěn. Vydejte se už dnes na objevitelskou cestu románským a renesančním obdobím a můžete chvíli prodlévat u řady zámeckých klenotů!

Knížecí palác a transept

20 let trvaly stavební práce v komplexu budov o velikosti téměř 900 metrů čtverečných. Detailně rekonstruovaný knížecí palác s transeptem je možno od roku 2012 opět navštívit. Objevte impozantní obytné panské a reprezentační prostory!

Zámecká kaple

Zámecká kaple na zámku Rochlitz
Zámecká kaple na zámku Rochlitz

Díky působivé žebrové klenbě se zámecká kaple řadí ke stavebním zvláštnostem zámku Rochlitz. Wettinská knížata Arnošt a Albrecht pověřili dvorského stavitele Arnolda Vestfálského rozšířením tehdejší kaple. Ze stěn, vymalovaných techikou al secco, se však dochovaly jenom fragmenty a barevná okna kaple se nedochovaly vůbec. Jedinečný šarm je zámecké kapli však vlastní dodnes – zejména díky neobyčejné akustice.

Zámecké sklepení

Částečně vytesaný do skály, zčásti zděny, »Dlouhý sklep« patří do zásobovacího traktu. Při stálé nízké teplotě se zásoby udržely čerstvé po delší dobu. Stopy středověkého bednění z doby vzniku a zdi, budované podle rybinového vzoru, můžete obdivovat dodnes. V mystickém prostředí zámeckého sklepa se konají nejrůznější akce.

Černá kuchyně

Rochlitzká černá kuchyně
Rochlitzká černá kuchyně

Tomuto prostoru dominuje obří pec a ohromný komín. Černá kuchyně je téměř 100 čtverečných metrů velká a tím je také zvláštní pozoruhodností zámku – je totiž dodnes funkční. Kdysi zde panoval čilý ruch, když bylo potřeba vařit pro několik set hostů. Dnes můžete zámeckou kuchyni nejen obdivovat – nýbrž se také zúčastnit kursů středověkého vaření.

Věže

Nápadné věže »Lichte Jupe« a »Finstere Jupe« propůjčují zámku Rochlitz vzhled obrannyschopného dómu. Původně byly plánováné jako obytné věže, dnes se v nich nacházejí hladomorny a ve věži »Finstere Jupe« mučírna. V jedné z vězeňských cel byla realisticky vytvořena její replika, ostatní ukrývají značný poklad: zámeckou knihovnu. Vystoupejte 142 schodů věže »Lichte Jupe« a užijte si nádherný rozhled po celém zámku Rochlitz a údolí řeky Muldy.

Cimbuří

Cimbuří na zámku Rochlitz
Cimbuří na zámku Rochlitz

Uzavřeným obranným ochozem na západní straně projdete od jedné věže ke druhé. Odsud bylo možno dobře střežit zadní oblast vstupu. Na severní straně spojují věž »Finstere Jupe« s knížecím palácem další obranný ochoz. Odsud můžete dobře spatřit díry ve věží po kulích z děl, která ve 30leté válce ostřelovala zámek.

Kontakt

Zámek Rochlitz

Sörnziger Weg 1 | 09306 Rochlitz

Patří k neziskové s.r.o. Saské státní zámky, hrady a zahrady

+49 (0) 3737 4923-10
rochlitz@schloesserland-sachsen.de